Waarom mediation?

Waar mensen samenleven en samenwerken komen conflicten voor. Conflicten die kunnen escaleren en zelfs voor de rechter worden uitgevochten. Met bijna altijd een winnaar en een verliezer, de rechter beslist namelijk. Voordat het conflict zo escaleert dat de rechter er aan te pas moet komen biedt conflictbemiddeling of mediation veel voordelen. Welke?

Samen werken aan de oplossing

Partijen werken bij mediation samen vanuit elkaars werkelijke belangen aan een gezamenlijke en voor ieder optimale en duurzame oplossing. Die ook nog eens schriftelijk kan worden vastgelegd. Er is duidelijkheid en partijen weten waaraan zij gehouden zijn. Ze kunnen altijd terugvallen op die vastgelegde afspraken als dat echt nodig is.

“Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partij(en) begeleidt om vanuit elkaars werkelijke belangen tot een gezamenlijk en voor ieder optimale en duurzame besluitvorming of oplossing te komen. Een mediationtraject kent drie fasen: een voorbereidingsfase, een plenaire fase (de eigenlijke mediation) en een afsluitingsfase. (Handboek Mediation 2015)”

Niet de rechter

Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. De rechter doet een uitspraak en veelal is een van de partijen hier niet echt blij mee. Bij mediation werken de partijen onder deskundige begeleiding aan een voor hun duurzame en optimale oplossing. De gang naar de rechter wordt bespaard. De praktijk wijst uit dat 80% van de mediations succesvol is!

Minder kosten en sneller

Bij mediation worden de kosten fifty-fifty gedeeld door beide partijen, tenzij anders overeengekomen. Ook op de vaak hoge advocaatkosten, die jullie afzonderlijk vertegenwoordigen, wordt bespaard.

Mediation is sneller omdat de partijen samen werken aan hun oplossing en dus zelf de snelheid en de kosten bepalen. 

Bij arbeidsconflicten kan het zijn dat de werkgever de kosten draagt. Dit doet echter niets af aan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de mediator. De mediator handelt onder strikte MfN voorwaarden, vastgelegd in de mediationovereenkomst.

goede begeleiding

Kosteloos eerste kennismaking

Belangrijk voor het slagen van de mediation is dat de partijen vertrouwen hebben in Maurice als MfN-mediator. Daarom is er eerst (kosteloos) een kennismakingsgesprek. Partijen beslissen vervolgens of mediation iets voor hen is en spreekt Maurice als mediator aan.

Deskundige mediator

Maurice is MfN Registermediator (strenge kwaliteitseisen), woont in Dordrecht en is deskundig in het begeleiden van gesprekken en onderhandelingen bij conflicten en mediation. Hij zorgt er vooral voor dat de communicatie tussen partijen (weer) op gang komt en veelal (volledig) hersteld wordt. Hij begeleidt de gesprekken, is onafhankelijk, onpartijdig, kiest geen partij en (ver)oordeelt niet. Hij bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict omdat de partijen daar zelf veel beter in zitten.

Afspraken vastgelegd in overeenkomst

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. En iedereen die bij de mediation aanwezig is moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de gesprekken en onderhandelingen. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen zijn daaraan gehouden. Ook kunnen de afspraken vastgelegd worden in een notariële akte waardoor deze de executoriale titel krijgen. Afspraken zijn dan (rechtens) afdwingbaar.

Regular people hanging out in a coffee shop, having drinks, doing work, meeting friends, etc.

Nazorg

Na een afgeronde mediation bent u niet direct bij Maurice uit beeld. Zijn er vragen of is andere ondersteuning gewenst dan moet u niet gelijk bij elk contact op kosten gejaagd worden. De partijen wordt samen gratis twee uren nazorg aangeboden.

Meer weten, bel Maurice Wolters (06-54294523) of vul nu het contactformulier in.