Aanpak

Een mediation kent drie (hoofd)fasen, een voorbereidings-, een plenaire (of eigenlijke mediation) en een afsluitingsfase.

In de voorbereidingsfase wordt u allerlei informatie toegestuurd en vindt het kennismakingsgesprek plaats. Is mediation iets voor u en spreekt Maurice als mediator aan, dan volgt direct de openingsfase als start van de eigenlijke mediation.

Openingsfase

Tijdens de openingsfase wordt de mediationovereenkomst doorgenomen en ondertekend. Dit is de overeenkomst die partijen met elkaar en de mediator aangaan. Daarbij komen belangrijke voorwaarden ter sprake als vrijwilligheid, vrijblijvendheid, vertrouwelijkheid, inspanningsverplichting en geheimhouding. Met het ondertekenen verklaren alle partijen dat alles wat tijdens de mediation besproken wordt geheim blijft. Dit laatste geldt ook voor diegene die evt. met of namens een van de partijen aanschuift bij de gesprekken. Ook die ondertekenen apart een geheimhoudingsclausule.

handtekning zetten

In gesprek

Na de openingsfase gaan de partijen onder begeleiding van de mediator met elkaar in gesprek, wordt het conflict toegelicht door elk van de partijen en worden de belangen en verlangens in kaart gebracht. Zodra hierover helderheid is bespreken/onderhandelen de partijen welke duurzame afspraken gemaakt worden.

De mediator laat alle belangen de revue passeren en bewaakt de afspraken die evenwichtig en realistisch moeten zijn. Indien nodig adviseert hij partijen om specialisten te laten controleren of de afspraken aan alle (wettelijke) voorwaarden voldoen.

Vastleggen

Als partijen het eens zijn, kunnen zij de afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Eventueel kan de overeenkomst daarna nog bij een notaris een executoriale status krijgen, zo zijn en blijven de afspraken (rechtens) afdwingbaar.

handtekening samen

Wij kunnen zelf verder

Het einde van de mediation, d.w.z. het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, wordt bij voorkeur samen afgesloten. Samen wordt symbolisch op de goede afloop en toekomst de handen geschud of het glas geheven. Het grootste compliment voor de mediator: “We hebben je niet meer nodig, we redden het zelf nu. We kunnen als vroeger normaal met elkaar omgaan, praten en afspraken maken. We respecteren elkaar.”
Is dit allemaal afgerond en eventueel notarieel vastgelegd, dan ontvangen de partijen van de mediator een ‘einde mediationbrief’. Belangrijk omdat de partijen zo weten dat de mediation beëindigd is. Vanaf die datum heeft elke partij, indien er een klacht is, een jaar de tijd die klacht in te dienen bij MfN (zie klachtenprocedure bij downloads & links). We gaan er niet vanuit maar wij vinden het wel belangrijk dat u dat recht heeft en kunt uitoefenen.

Wilt u meer weten, bel Maurice Wolters, 06-54294523 of vul het bel mij of contactformulier in. Z.s.m. wordt contact opgenomen.