Mediationkosten

De kosten van de mediation bestaan uit het honorarium en eventuele overige te maken kosten. Het uurtarief is afhankelijk van het soort mediation en de werkzaamheden. De kosten worden transparant overlegd in een kostenoverzicht. Er worden geen overheadkosten in rekening gebracht. De kosten, wanneer dat van toepassing is, voor de huur van een locatie worden apart doorbelast. DMW Advies beschikt over een eigen mediationruimte in Dordrecht en staat gratis ter beschikking. Gemiddeld duurt een mediation drie tot vijf gesprekken van ca. 1,5-2 uur. De werkelijke doorlooptijd bepaalt u zelf. Hoe eerder u de communicatie herstelt en duurzame afspraken maakt hoe geringer de kosten van mediation zijn. 

Wilt u een mediator of advocaat inschakelen, maar u kunt deze deskundige niet betalen? De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit. Klik hier voor meer informatie of u hiervoor in aanmerking komt.

Wilt u meer weten over de tarieven bel Maurice Wolters (06-54294523) of vul het bel mij of contactformulier in. 

Voor meer informatie over kosten zie ook mediationovereenkomst bij downloads & links.

kosten

Wie betaalt?

Meestal betalen de partijen elk de helft van de kosten, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer neemt de werkgever de kosten vaak voor zijn rekening. Wie de rekening betaalt, is van geen enkele invloed op de mediation. Die voorwaarde wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend, dus partijen inclusief de mediator moeten zich daaraan houden.

No cure no pay

Mediation mag niet op basis van ‘no cure, no pay’ worden aangeboden. Het honorarium van een mediator is dus niet afhankelijk van het resultaat. Als dat wel zo zou zijn, dan kan dat zijn neutrale en onafhankelijke positie beïnvloeden, want dan heeft hij belang bij een uitkomst.